Enhance Your Cooperative Value...

KMAGSYS adalah sebuah sistem pengurusan Koperasi yang bersepadu yang merangkumi modul keanggotaan, pembiayaan, pengebilan dan perakaunan.

home img

KEANGGOTAAN

Antara ciri-ciri modul keanggotaan ialah

Profil Anggota.

Penerimaan dan Pembayaran.

Tunggakkan Yuran.

Pengiraan & Pembayaran Dividen.

Pemberhentian.

feature img
feature img

PEMBIAYAAN

Kebanyakkan koperasi menjalankan aktiviti pembiayaan. Kami menyediakan modul yang memudahkan proses permohonan dan pemantau selepas pemberian pembiayaan

Permohonan dan Tapisan Kelayakkan

Pembayaran dan Bayaran Balik

Tunggakkan Bayaran Balik

Penyelesaian Awal (Pay Off)

KEWANGAN

Antara ciri-ciri modul kewangan ialah

Carta Akaun.

Buku Tunai.

Jernal Am.

Penyesuaian Bank.

Lejar dan Penyata Kewangan.

feature img

Pengurusan Kakitangan (HR)

Modul ini merangkamui pengambilan kakitangan, profil dan penggajian.

E-ALK

Modul ini merangkumi laporan-laporan eksekutif sesuai bagi ALK untuk membuat analisa dan pemantauan.

E-Anggota

Modul ini membolehkan anggota mengakses sistem bagi melihat penyata, permohonan pembiayaan dan pengemaskinian maklumat peribadi.


Pengurusan Jawatankuasa

Modul ini digunakan untuk mendaftarkan penjawatan jawatankuasa yang ada seperti ALK, JAD dan JK Kecil.

Pengurusan Mesyuarat Agung

Modul ini merangkumi, semakan kelayakkan, pendaftaran kehadiran serta analisa kehadiran.

Pengurusan Pengundian ALK

Modul ini akan mendaftarkan pengundian pencalonan ALK dan mengira keputusan pengundian.


dapatkan versi percubaan

Kepada Koperasi yang berminat, anda boleh mencuba sistem ini terlebih dahulu. Pihak kami akan memberi akses dalam tempoh tertentu bagi pihak Koperasi menilai sistem yang kami tawarkan ini.

feature img

hubungi kami

Bagi mendapatkan maklumat lanjut, hubungi kami dibutiran berikut;

DOIT Solutions & Services
Suite 2-09, Block 4806, CBD Perdana 2, Persiaran Flora, Cyber 12, 63000, Cyberjaya, Selangor D. Ehsan, Malaysia

019-262-0085

icoop.my@gmail.com